27 February 2024

Når de grønne stenger oljekrana….

 

 

Når de grønne stenger oljekrana….

Oljedirektoratet blir som regel helt oversett i dagens grønne medier, men nå har de med oppslaget Oljeavhengig i publikasjonen «Norsk Sokkel» greidd å tirre på seg en av de galeste grønne i SV. Vi gjengir deler av innholdet, som viser klart at man i deler av statsforvaltningen ikke er helt på linje med de som vil stenge stanse utvinningen av olje og gass.

Kaski liker ikke propaganda og løgn

Kaski fra SV tåler ikke engang en vitsetegning

Kari Elisabeth Kaski er finanspolitisk talsperson og stortingsrepresentant for SV, og hun beskylder i et oppslag i E24 Oljedirektoratet (OD) for å publisere oljepropaganda, løgn og harselering.

Det pikanteste i saken er hverken at OD har truffet blinken, eller at de grønnreligiøse misliker dette, men det kjente faktum at mediene flommer over av grønn propaganda, både på energifeltet og i klimadebatten. Kaski synes det er helt OK at hennes egen side publiserer propaganda, at de lyver, harselerer og attpåtil retter sin grønne propaganda mot barna, både på barneskolen og i barne-TV for å nevne noe.

Illustrasjonen her viser en barnefamilie på jakt etter husrom, etter at oljekrana er stengt. Det ble altså for sterkt for denne erfarne SV-politikeren.

Olje og gass som råstoff i industrien

Olje og gass har en energitetthet man ikke finner mange andre steder, og denne energien er tilgjengelig på det tidspunkt man trenger den. Alternativene i for eksempel solenergi og vindkraft er til sammenligning svake. Man får enorme ødeleggelser i naturen fordi disse energiformene krever så stor plass, og man må trå til med enorme subsidier for å få produsert energi fra sol og vind når naturen tilfeldigvis samarbeider.

Titusener av produkter fra nesten alle områder er fremstilt helt eller delvis med innsats fra olje, kull eller gass. Dersom man forutsetter at alle stenger oljekranen samtidig, så vil følgende skje: Alle trær på kloden hogges ned innen to år for å dekke befolkningens energibehov. Samtidig kollapser transportsektoren, helsevesenet og matforsyningen, og med en sultkatastrofe på gang blir det også krig om de begrensede ressursene.

OD velger å si lite om katastrofen som venter en verden uten olje og gass «Hvis oljen forsvant i morgen, ville vi ikke greie å dekke energibehovet i verden.» og kjører istedet flere vitsetegninger.

Men alt dette går hus forbi for menigheten som for det meste består av politikere fra SV, Venstre og MDG samt ungdomspolitikere som sjelden har tilegnet seg noe viten i det hele tatt i de fleste partiene.

Krav om saklighet bare fra en side

Kaski etterlyser med sitatet under en mer seriøs stil fra OD, men sier pussig nok ikke et ord om all manipulasjonen, propagandaen og løgnene som kommer fra egen side, fra NRK og andre medier, fra klimadepartement og tilhørende herligheter. Dette til tross for at klimaministeren er en av hennes politiske motstandere i politikken.

– Vi må legge til grunn at det som kommer fra et direktorat er et positivt bidrag i samfunnsdebatten. Vi må kunne stole på at det de kommer med er sant, er et positivt bidrag til debatten, og ikke bidrar til et debattklima preget av usannheter og falske premisser.

Dette sitatet kan være greitt å ha i bakhodet neste gang for eksempel NRK kommer med noe som ikke er sant, noe som er et negativt bidrag i debatten, og som bare bidrar til et debattklima preget av usannheter og falske premisser. Vi trenger neppe å vente lenger enn til tidlig mandag.

Vi avslutter med denne tegningen som muligens er dedikert til Siri Kalvig, leder for investeringsselskapet som på folkemunne heter Nedsnødd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *