PATOLOGI

Den norske patologforening

 

Norsk forening for Klinisk cytologi

 

 Svensk förening for patologi

 

Dansk Patologiselskab.

 

Deutsche Gesellschaft fur Pathologie

 

The Royal College of Pathologists.

 

British Divition of the International Academy of Pathology.

 

European Society of Pathology (ESP)

 

The International Academy of Pathology (IAP)

 

COLLEGE of AMERICAN PATHOLOGIST

 

 

 

Welcome to ESDIP (Digital Pathology)

 

 

 

 

 

 

PathologyOutlines.com Pathology Information.

 

 

 

 

Fikepatologi  / FishVet Group

FishVet Group

Meget fin oversikt:

Fiskepatologi. Pdf. Marianne Kraugerud, Oslo 2018.

Welcome to the official website of the European Union Reference Laboratory for Parasites (EURLP), hosted by the Istituto Superiore di Sanità (ISS). The ISS has been designated as Reference Laboratory for Parasites by the European Commission on July the 1st, 2006 (Commission Regulation 776/2006).

https://www.iss.it/en/web/iss-en/eurlp-about-us

Hentet:

Norsk Epidemiologi 2022; 30 (1-2): 117-125. DOI:10.5324/nje.v30i1-2.4988 117
Kreftregisteret i min tid – mine minner og meninger
Frøydis Langmark
Wolffsgt. 3, 0358 Oslo
E-post: froydis.langmark@gmail.com
This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution Licence, which permits unrestricted use, distribution,
and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
INNLEDNING
Kreftregisteret har hatt tre lederepoker: Einar Pedersen
de første 30 år, Frøydis Langmark de neste 30 år og
Giske Ursin de følgende 10 år og fortsatt. Jeg vil i denne
teksten i hovedsak befatte meg med “mine dekader” hva
angår Kreftregisterets status, strategier og visjoner,
hendelser og utfordringer. Men det er grunn til å nevne
at min forgjenger, overlege Einar Pedersen, var en ener,
meget beskjeden, men med gode internasjonale forskerkontakter. Dessverre var hverken han eller Kreftregisteret særlig synlige i de norske kreftmiljøene. Det
skyldtes blant annet at det tar lang tid å bygge opp et
komplett, kvalitetssikret registermateriale med utsagnskraft 

4988-Article Text-19510-1-10-20221010 Frøydis Langmark