Skypat-Patologi-Blogg-Klimakrise er religion for uopplyste Amenbefolkning-Klimaendringer-global oppvarming- CO2-usikkerheter/feil-senter-klimaforsker

2019

se nedenfor

Information

Feel for what is right or wrong!

BLOGG ! 13 TESER / -Spørsmål- men uten reelle svar!

(Påsken 2018)

GLOBAL OPPVARMING-KLIMADEBATTEN-SPØRSMÅL-FEIL/ RIKTIG.

Er det noen personer som seriøst kan svare på dette?

Angående Kreftsenter Cancer

Center for

Diagnostic Cancer Prognosis

Consensus Dispute Error in Pathology. Quality.  Cancer

Go to:

https://www.patologi.no
https://www.patologi.com
  

SkyPat © Pathology

Scientific Medicine / Vitenskapelig Medisin

Evidencebased Pathology/ Patologi

Patologene stiller kreftdiagnosene!

Kunnskap for din riktige diagnose,
behandling og prognose!

Patologi med focus på deg og pasientene!

BIRGER FREDRIK MOTZFELDT LAANE . M.D.

Physician, Consultent, Pathologist, Natur- og Klimaforsker

The very first Pathology Web page in Scandinavia (19.May 1996).

No . since 9.15.1996:

free counter

Faglig kompetanse- din sikkerhet som pasient!

Norway. This WEB page was first created 19. May 1996.
Copyright © SkyPat 1996 Birger Fr. Motzfeldt Laane, Pathologist.

 

 

Tønsberg 01.03.2017

 

Clearing Method

-----------------------------------------------------------------------

Birger Laane, Forsker Dubietas

KLIMA FARE

Klimahysteriet

Menneskeskapt

Rett / Feil

Fake news

Her er en del spørsmål som krever svar, for å kunne vurdere den såkalte "klimafaren".

1. Hva er klima? Nærklima/ mindre/ større område eller hele kloden? I din stue kan du f.eks. selv forandre klimaet.

2. Hvordan måle temperaturen? Den lokale temperatur kan vanskelig måles, i det den er forskjellig også innen meget korte avstander. Prøv med rettningsstyrt temperaturmåler inne i ett rom eller ute, med å peke på forskjellige områder. Da vil temperaturen variere sterkt. Feilmålinger ?(Se badetemperaturmålinger om sommeren).

Temperaturen er også avhengig av mange faktorer som bl. annet atmosfæren, luftbevegelser, høyde, tidsforhold, lys, mørke, solforhold, speilinger, omgivelser, geologiske forhold (også hav, fjell, vekst o.l.), værfenomenet El Nino osv.

3. Bl. a. solen er en varmekilde og forhold/ aktivitet på solen og varmeforhold som treffer jorden og hvor, er ytterst viktig.

4. Hindring/ "speiling"av varmeforhold som kommer inn til "jordoverflaten", hva som blir sendt ut av varme fra jorden og refleksjon av varmeforhold før varmen når "jordoverflaten", og fra overflaten med overflatetyper, virker inn. F.eks. kan overskyet vær/ vanndamp, gi varme ved "jordoverflaten". "Drivhuset" og atmosfæren.

5. Jordens egen bevegelse, akse, forhold til solen osv. må tas i betraktning.

6. Jorden har en varm kjerne med en tynn mantel. Manteltykkelsen må også sees på for vurdering av varme, i det varme ikke bare kommer ovenfra, men også nedenfra. På Grønnland er der trolig noe tynn mantel og is smelter også nedenfra.

 

KONKLUSJON angående menneskeskapt temperaturpåvisning.

Gjennomsnittstemperaturen på "jordoverflaten kan nok ikke måles utenom med måleresultater fra verdensrommet f. eks. satellitter.

Det foreligger imidlertid alt for korte tidsoppservasjoner til konklusjon. (I naturen foreligger det stadig variasjoner og sykluser som er kortere eller lengere).

Historiske vitenskaplige data kan gi en pekepinn på hva som er mulig" normalt" av temperaturer.

Vurdering av "klimaforhold" fremover/ i fremtiden er høyst usikkert, og lar seg nok ikke i våre dager sannsynliggjøres. Det blir nærmest en "TRO- vitenskap".

Om menneskene har så stor innflytelse at litt av den totale temperaturen på jordens "overflate" er merkbart menneskeskapt, er helt uklart.

Innflytele på Klima/ Miljø lokalt er nok oftest ønskelig.

---------------------------------------------------------------------------------

Noe angående Innspill fra forskjellige aktører, "forskere"/ adekvate forskere/ politikkbaserte/ organisasjoner/andre.

Menneskeskapt påvirkning:

"Meget stor % av forskere mener dette". Ytterst mange er "pseudoforskere". Har utdannelse/ yrker som ikke er adekvat for slik forskning. En del bare gjengir hva andre har kommet frem til. Det er vanskelig å finne navnene på disse personene og hvilken bakgrunn disse har.

FNs klimapanel (IPCC). Sterkt politisk styrt. Konsensusbasert. FNs klimapanel (IPCC) har postulert mulige alarmerende temperaturer og tilhørende effekter.

National Climatic Data Center (NCDC), NOAA's National Centers for Environmental Information (NCEI). Is responsible for preserving, monitoring, assessing, and providing public access to the Nation's treasure of climate and historical weather data and information.

NASA. Trolig relativt redelig og "Basalforsking" innen temaet.

Satellittmålt global temperatur fra RSS.

UAH Global Temperature Report.? UAH står for University of Alabama Huntsville, som publiserer månedlig avvik fra et gjennomsnitt for perioden 1981-2010.

Andre.

Presse. F. eks. Aftenposten/ NRK som synes å være noe ensidig i fremføring (Tror Klima-fare). Vanskelig å få publisert andre konklusjoner.

For eks. miljøorganisasjoner. Sterk politisk påvirkning og "TRO- vitenskaplig".

Norge:

CICERO: CICERO ble opprettet i 1990 av den norske regjeringen og fikk i mandat å utvikle kunnskapsgrunnlaget i nasjonal og internasjonal klimapolitikk. I dag er CICERO en uavhengig forskningsstiftelse med tilknytning til Universitetet i Oslo. CICERO skal bidra til omstilling gjennom å drive forskning, utredning, rådgivning og informasjon om klimarelaterte globale miljøspørsmål og internasjonal klimapolitikk med sikte på å fremskaffe kunnskap som kan bidra til å redusere klimaproblemet og å styrke det internasjonale klimasamarbeidet. Center for International Climate and Environmental Research - Oslo CICERO is Norway’s foremost institute for interdisciplinary climate research. Constant dialogue about the responses to climate change with public and private decision makers, government administration and civil society. I 1989 ville norske politikere stabilisere CO2-nivået på 1989-nivå innen 2000. Etter det har utslippene økt. 1987: BRUNDTLAND-RAPPORTEN: VÅR FELLES FRAMTID (Politiker).

The Board of Directors​: bisinessperson, kulturperson, cand. agrid.,konserndirektør, politiker (arbeiderpartiet), sosiologiutdannet, politiker (venstre) og fysiker. Direktør: politiker (arbeiderpartiet).

Mange er "pseudoforskere". Har utdannelse/ yrker som ikke er adekvat for slik forskning. Man får inntrykk av at en del "forskning" bare gjengir hva andre har kommet frem til og ikke har selv utført vitenskaplig klimaforskning. Noe politisk styrt.

Ytterst liten menneskeskapt påvirkning/ klimaendringene ikke er menneskeskapt:

Utland.

Nongovernmental Panel on Climate Change, NIPCC. NIPCC er en uavhengig gruppe vitenskapsmenn med bred kompetanse innen klimafeltet. De gjennomfører en vurdering av relevante vitenskapelige publikasjoner og utarbeider rapporter. NIPCC konkluderer med at CO2 er en mild drivhusgass med beskjedent bidrag til en oppvarming som primært vil være fordelaktig for kloden. Panel dannet etter selvstendig initiativ av frie, aktive vitenskapsmenn fra en rekke land. Forfatterne er til dels prisbelønnede, høyt anerkjente vitenskapsmenn innen fagfelt og metoder. Hensikten er å gjennomgå publisert vitenskapelig litteratur og tilgjengelige data innen klimafeltet, det samme materiale som IPCC har adgang til. De vitenskapelige vurderingene og konklusjoner er basert kun på vitenskapelige arbeider i «peer reviewed»-journaler. Ingen formell tilknytning til eller økonomiske bidrag fra noen regjering eller regjeringsstøttede byråer, og produserer sine vitenskapelige vurderinger uavhengig av politisk press og innflytelse og er ikke forutbestemt til å produsere politisk motiverte konklusjoner.

Norge: Klimarealistene.

Naturlige variasjoner styrer klima. En stor undertrykket gruppe av vitenskapsfolk som det lyttes for lite til. Det er tusenvis av vitenskapsfolk som mener at dette er feil ( menneskeskapt). Mange vitenskapsmennesker med reel bakgrunn. Begreper «drivhuseffekt» om atmosfæren er derfor bakvendt-«vitenskap». Klimamodeller på villspor
Klimamodellene som FNs klimapanel baserer sine skremsler om klima på, er forhåndsprogrammert til å vise økt global temperatur når CO2 øker (IPCC-Myhre-modellen). CO2 kan derfor ikke være årsak til temperaturendringer. Det er motsatt. Har nok adekvate/ "dype" utdannelser. Stor vurderingsevne med vitenskaplige teorier og vurdering, men relativ liten egenforskning.Trolig relativt rederlig framføring.

Påstanden om at det finnes en konsensus på 97 % om menneskeskapt global oppvarming blant klimaforskerne stammer først og fremst fra en artikkel av Cook et al i 2013. Påstandene om 97%-konsensus er tilbakevist. ("Artikkelen har graverende metodefeil og burde vært trukket tilbake. En etterprøving av Cook et al 2013 viser utrolig nok at bare 0,6 prosent gir utvetydig støtte til utsagnet om at klimaendringene er menneskeskapte").

I 2009 ble flere tusen e-poster og dokumenter lekket fra et forskningssenter. Dette kalles «Climategate». En håndfull ledende klimaforskere ble beskyldt for å ha pyntet på data og presset tidsskriftredaktører til ikke å ta inn kritisk forskning.

Nyere tids største forskertabbe er klimaforskeren Mike Manns berømte «hockeykøllekurve» som eliminerte middelalderens varmepause og den lille istiden. Kurven dominerte Klimapanelets tredje hovedrapport og forble i et tiår et ikon og det fremste symbolet på farlig menneskeskapt klimaendring.

Laframboise forteller hvordan sammendraget for beslutningstagere fremforhandles i en plenumsprosess med delegater fra over 100 land, med et mindre antall forskere og et stort antall politikere og byråkrater.

Donna Laframboise, en gravejournalist som har studert FNs klimapanel, undersøkte blant annet hovedrapporten fra 2007, der 30 prosent av referansene ikke var fagfellevurdert, noe Klimapanelet hevder er et krav.

«Ikke kvalifisert»

Laframboise formidler også svar fra en undersøkelse blant IPCCs forfattere. Eksempler er «Noen av hovedforfatterne er ikke kvalifisert til å være hovedforfattere» og «Halvparten av forfatterne er med for å representere ulike deler av verden».

Nongovernmental International Panel on Climate Change, NIPCC, har publisert flere vitenskapelige rapporter, 2500 sider i alt og med flere tusen referanser. NIPCC støttes ikke av de lokale professorer, men derimot av en lang rekke verdensledende klimaforskere.

Politikk: Al Gore har levd godt på dette i 20 år og blitt styrtrik.

Global Warming Petisjon Project. 31,487 American scientists have signed this petition,
including 9,029 with PhDs. Hevdes å være vitenskapsfolk har signert et opprop om at de er uenige i at den globale oppvarmingen er menneskeskapt.

Learn more

KLIMA FARE, Klimahysteriet,Menneskeskapt, Rett/ Feil/ fake- news.

InterAcademy Counsil. Review of the IPCC
 

Richard Siegmund Lindzen (born February 8, 1940) is an American atmospheric physicist known for his work in the dynamics of the middle atmosphere, atmospheric tides, and ozone photochemistry. He has published more than 200 scientific papers and books.
 

Stein Bergsmark: - Fra det øyeblikket jeg bestemte meg, visste jeg det kom til å bli bråk Møt mannen som mener det meste du vet om klimaendringer er feil i Det store intervjuet.
 
 

Nektet publisering i AFTENPOSTEN!!!!!!

GJESTESKRIBENT
Opprop: «Planeten dør ikke, og vi skal ikke sette demokratiet til side»
Av: Geir Aaslid   12. juni 2019, 20:52
https://www.document.no/wp-content/uploads/2019/06/mumbai-klimaprotest-24-mai-francis-mascarenhas-1024x669.jpg
Demonstrant med humor i Mumbai, India, 24. mai. Foto: Francis Mascarenhas/Reuters/Scanpix
Det naturvitenskapelige oppropet publisert under, er signert av 22 prominente norske akademikere og imøtegår oppropet fra 25 kulturpersonligheter med støtte til klima-streikende barn, som Aftenposten publiserte i mars. Oppropet er en liten sensasjon i seg selv, og burde skapt store overskrifter fra samtlige redaksjoner. Likevel har Aftenposten nektet å trykke det, og det samme har ifølge våre kilder flere av mainstream media valgt å gjøre.
Denne sensuren av akademia er en liten mediesensasjon i seg selv, og fremstår som like avslørende som den er symptomatisk: Klimasaken opprettholdes først og fremst gjennom at media nekter å balansere klima-debatten eller slippe til aktører med fakta som går imot den enorme klima-konsensusen. Dermed er Norges største redaksjoner aktivt med på ensidig politisk aktivisme og spredning av ensidig propaganda som skaper et falskt virkelighetsbilde, som igjen leder til klimahysteri og panikk i befolkningen. Det er ikke landet tjent med. 
Når folket hindres tilgang på balansert informasjon, alternative syn og motstridende fakta, har de heller ikke noe grunnlag for å gjøre seg opp sin egen mening. Når media oppfører seg sånn, er det åpenbart skadelig for demokratiet, og derfor trykker vi oppropet her i Document.no, med en oppfordring til leserne om å spre det til alle de kjenner.Når mainstream media blir aktivister for en politisk agenda, er folket redusert til å måtte spre ekte nyheter seg imellom. NRK mottar rundt 5,6 milliarder skattekroner årlig, men nekter å balansere klimadebatten. Derfor er alternative medier viktigere enn noengang.Husk å betale 200 kr i månedlig abonnement,  for Document.no mottar nøyaktig null statlige kroner, og null kroner fra oljeindustrien. Av Geir Aaslid
Fredag den 22. mars streiket fem prosent av norske skolebarn mot en påstått klimakrise, basert på en rekke påstander om at planeten dør om ikke utslipp av CO2 dramatisk reduseres. Dette vitenskaplige oppropet er et tilsvar til streikestøtteoppropet fra 25 kulturpersonligheter i Aftenposten i mars. Fredag den 24. mai ble det streiket på nytt. Nødvendigvis er disse skolebarnas deltakelse i en debatt om klodens framtid slagordpreget og mangler refleksjon. I Aftenposten fikk de streikende støtte av 25 «kulturpersonligheter» og akademikere. Det er vår påstand at deres innlegg ikke er basert på solide kunnskaper. Vi har følgende kommentarer til deres postulerte sannheter:

 • «Menneskeheten står overfor en trussel uten sidestykke i historien». 
  Nei, det foreligger ingen dokumenterte fysiske, kjemiske eller biologiske bevis eller eksperimenter som underbygger dette. Ei heller klimahistorikk.
 • «Vitenskapen er utvetydig, vi er inne i en sjette masseutryddelse, og vi vil rammes av katastrofer om vi ikke handler raskt og resolutt».
  Nei. Hva gjelder klimaet, ble det bare i 2018 publisert rundt 500 vitenskapelige artikler som knytter klimaendringene hovedsakelig til naturlige variasjoner. Det er med andre ord faglig uenighet om endringenes opphav. Påstanden om en biologisk masseutryddelse støttes ikke av dem som registrerer utdøing av arter: Verdens Naturvernunion (IUCN).
 • «Biologisk mangfold utraderes verden over. Havene våre forgiftes og forsures, og de stiger». 
  Nei, de siste 500 år vet vi kun om 860 dyre- og plantearter som ble utryddet (IUCN). Utrydningstakten er på vei ned, og nesten ingen kjente livsformer er dokumentert utryddet de siste 10 årene. De aller fleste store pattedyr og fugler mennesket har utryddet, forsvant for noen titusener eller tusener av år siden. Forurensningene avtar i det meste av verden, og var mer alvorlige tidligere. Havets pH varierer naturlig: fra Stillehavet til Atlanterhavet, med nedbør i overflaten, årstidene, dypet og døgnet. Disse variasjonene er større enn noen menneskelig påvirkning på havet kan få til. Havets bufferkapasitet er nærmest uendelig, grunnet oppløste salter og enorme mengder utfelt kalsiumkarbonat på havbunnen. Havnivå er meget komplekst. Lokalt (isostasi) vil det noen steder synke, andre steder heve seg – etter istiden. Jordskorpebevegelser (tektonikk) gir samme effekt. Det globale havnivået (eustasi) synes å være preget av en stabil havnivåstigning, og viser ingen tegn til akselerasjon.
 • «Flom og ørkenspredning vil gjøre enorme landområder ubeboelige og føre til masse-emigrasjon». 
  Nei. Det er ingen tegn til økte flommer globalt, og kloden har blitt 14 % grønnere de siste 30 årene. Det tilsvarer et areal dobbelt så stort som USA. Moderne ørkenspredning er en myte, og Sahel har blitt grønnere. Verden har så langt ikke sett andre klima-flyktninger enn dem som drar fra kalde klimaer til varmere land. Folk flykter fra korrupsjon, kulturell og religiøs undertrykkelse, krig og vanstyre.
 • «Klimasammenbruddet er begynt. Det vil komme flere skogbranner, uforutsigbare ekstremstormer, økende hungersnød og tørke». 
  Nei, det finnes ingen målbare parametre for noe klimasammenbrudd. Det meste av det vi registrerer av variasjoner, er uttrykk for naturlige skiftninger. Ingen ting i naturen er stabilt – og det er dette vi observerer. Skogbrannene på kloden avtar, og det finnes ikke noe antropogent fotavtrykk på stormer og uvær. Dødsraten som følge av vær-relaterte hendelser har sunket med 98 prosent de siste hundre år. Til tross for en enorm befolkningsvekst øker menneskers gjennomsnittlige kalori-inntak, og det gjelder også den fattige del av verden. Det er flere grunner til dette, men kombinasjonen av høyere temperatur og mer CO2 i atmosfæren er én viktig faktor bak vår økte matvareproduksjon. Innovasjon er en annen. Veksten i matvareproduksjonen vil heldigvis fortsette.
 • «Økosystemer vil kollapse, og tilgangen på mat og ferskvann vil bli svekket».
  Dette er dommedagspåstander, hvor empiriske kunnskaper peker i motsatt retning. Økosystemer rundt omkring på kloden synes å klare seg utmerket, det er derfor vi stadig kan skyte mer hjortevilt, høste av de store bestandene av torsk, sild og makrell, ser voksende hval- og isbjørnbestander, og flere pingviner i Antarktis. Skogene i de fleste land vokser i areal og har mer skogbiomasse. De fleste land forurenser mindre. Matvareproduksjonen øker. Der det finnes sult, er denne knyttet til fattigdom – som ofte skyldes politisk vanstyre og krigshandlinger. Flere og flere får tilgang til rent drikkevann.

Påstandene i oppropet fra de 25 «kulturpersonlighetene» og akademikerne kommer fra varme hjerter og brennende engasjementer, men mangler balansert naturvitenskapelig dokumentasjon, og synliggjør at kunnskap og kompetanse tilsidesettes. Hva de overser, er den rollen fossile energikilder har hatt for å bringe verdens befolkning ut av slit, sult og fattigdom. Vår velstand er basert på tilgang til rimelig energi. Samtidig har denne energien sørget for at mesteparten av verden har sluttet å hogge ned sine skoger. Når hval- og selartene i våre dager kommer seg etter en nesten utslettende fangst – som hovedsakelig skulle skaffe lys og varme –, er det knyttet til rikelig tilgang til fossil energi.
Historien viser at dersom noe har en sterk moralsk stemme, er det våre fossile energikilder. Utviklingsland kjenner denne historien, og vil føre en politikk som sørger for at sulten, fattigdommen, slitet og urettferdigheten reduseres. De vil derfor fortsatt benytte olje, kull og gass. Det er realpolitikkens virkelighet.
Samtidig fremfører «de 25 kulturpersonligheter» sine framtidsvyer, som er skremmende, med et økokrati overordnet folkevalgte organer. Dit vil ikke vi!
Professor Karl Inne Ugland, arbeider med sjøpattedyr ved Biologisk institutt ved UiO.
Professor Reidar Borgstrøm; har arbeidet med fersksvannsfisk ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet.
Professor Willy Nerdal; miljøkjemi ved Universitetet i Bergen.
Dr.philos. Martin T. Hovland; hovedfag i meteorologi, Univ. i Bergen, doktorgrad fra Univ. i Tromsø (marin geologi, geofysikk og biologi).
Professor Gunnar Abrahamsen; forstkandidat ved Norges Landbrukshøgskole (NLH) – nå Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.
Cand.real. Stein Bergsmark,; fysikk med kybernetikk hovedfag ved UiO.
Professor Ole Henrik Ellestad; hovedfag ved UiO i fysikalsk kjemi, forskningsleder for petrokjemi og raffinering i Statoil fra 1981, forskningsdirektør SINTEF (tidligere SI) og leder for divisjon for industriell kjemi.
Professor Rögnvaldur Hannesson (NHH); doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Lunds Universitet, Sverige.
Professor Jens Morten Hansen; PhD i stratigrafi og regional geologi fra Københavns Universitet, direktør for de danske forskningsråd.
Ph.D. Göran Henriksson; Ph.D. i astronomi  ved Uppsala University.
Professor Ole Humlum; Ph.D. fra Københavns Universitet, og har vært professor i fysisk geografi ved UNIS, Svalbard.
Dr.ing. Hans Konrad Johnsen; sivilingeniør i petroleumsteknologi ved NTH, doktorgrad ved University of Texas.
Professor Claes Johnson; Ph.D. i anvendt matematikk.
Morten Jødal; cand.real. i biologi fra Universitetet i Oslo.
Professor emeritus Johannes Krüger; M.Sc. i geografi og geologi ved Universitetet i København.
Professor Olav Martin Kvalheim; Dr.philos. (kjemometri), Kjemisk institutt, Univ. i Bergen.
Professor Nils-Axel Mörner; Ph.D. i Quaternary Geology med spesiell vekt på marin geologi, Stockholm Universitet.
Professor Elen Roaldset; dr.philos. fra Universitetet i Oslo (geokjemi, mineralogi, sedimentologi).
Førsteamanuensis Tom Victor Segalstad; Cand.real. i mineralogi, petrologi og geokjemi ved UiO.
Professor Einar Sletten; Dr.philos. (biofysikalsk kjemi), professor ved Kjemisk institutt, Univ. i Bergen.
Professor emeritus Jan-Erik Solheim; teoretisk astrofysikk, Universitetet i Tromsø.
Dr.philos. Kjell Stordahl; Cand.real. (statistikk) ved UiO Dr.philos. NTNU, har arbeidet i Telenor, og har bred forskningserfaring.

 

Hva styrer vårt klima? Professor Stein Storli Bergmark, physicist.

 

 

 

 

Ivar Giaver. Professor emeritus. Norwegian- American physicist. NOBEL PRIZE in Physics in 1973:

 

 

 

BANNED Climate Conference Goes Ahead